Functional Foods

Functional foods, eller funktionelle fødevarer på dansk, er et begreb, der refererer til fødevarer, der har en positiv effekt på helbredet ud over den basale ernæringsmæssige værdi. Disse fødevarer er designet eller naturligt indholdsrige på bestemte mikronæringsstoffer, vitaminer, mineraler, fibre, antioxidanter eller bioaktive stoffer, som har potentialet til at forbedre sundhed og velvære og/eller reducere […]