X-kromosom

X-kromosomet er det ene af to kønskromosomer, der består af X-kromosomet og Y-kromosomet. Hunner bæer to X-kromosomer (XX), hvor hanner bærer et X-kromosom og et Y-kromosom.