Immunforsvar

Immunforsvaret er kroppens komplekse netværk af celler, væv og organer, der arbejder sammen for at forsvare kroppen mod patogener som bakterier, virusser, svampe og parasitter. Det består af en række specialiserede celler og molekyler, der identificerer, neutraliserer og ødelægger fremmede trusler. Immunforsvaret er afgørende for opretholdelsen af sundhed og forebyggelsen af infektioner og sygdomme.

Strukturen af Immunforsvaret

Immunforsvaret kan opdeles i to hovedkomponenter: det medfødte (innate) immunsystem og det adaptive (erhvervede) immunsystem.

Medfødte Immunsystem

Det medfødte immunsystem er kroppens første forsvarslinje og reagerer hurtigt på indtrængende patogener. Det består af fysiske barrierer, celler og kemiske mediatorer, der er konstant til stede og parate til at reagere på infektioner.

 • Fysiske Barrierer: Hud og slimhinder fungerer som første linje forsvar ved at blokere indtrængen af mikroorganismer.
 • Fagocytter: Celler som neutrofiler og makrofager, der kan indtage og ødelægge patogener gennem fagocytose.
 • Naturlige Dræberceller (NK-celler): Disse celler kan genkende og dræbe virusinficerede celler og tumorceller.
 • Komplementsystem: En gruppe af proteiner, der kan direkte dræbe patogener eller markere dem for destruktion af fagocytter.
 • Cytokiner: Signalproteiner, der koordinerer immunresponser ved at fremme inflammation og rekruttering af immunceller til infektionssteder.

Adaptive Immunsystem

Det adaptive immunsystem er mere specifikt og langsommere reagerende end det medfødte immunsystem. Det har evnen til at “huske” tidligere møder med patogener, hvilket gør det mere effektivt ved efterfølgende infektioner. Det består primært af lymfocytter (B-celler og T-celler).

 • B-celler: Producerer antistoffer, som er specifikke proteiner, der kan binde til antigener på patogener og neutralisere dem eller markere dem for destruktion af andre immunceller.
 • T-celler: Består af forskellige subtyper, herunder:
  • Helper T-celler (Th-celler): Hjælper med at aktivere både B-celler og cytotoksiske T-celler.
  • Cytotoksiske T-celler: Dræber virusinficerede celler og kræftceller.
  • Regulatoriske T-celler: Hjælper med at nedregulere immunresponser og forhindre autoimmunitet.
 • Immunologisk Hukommelse: Efter en infektion danner det adaptive immunsystem hukommelses-B- og T-celler, som hurtigt kan reagere ved en senere eksponering for samme patogen.

Funktioner af Immunforsvaret

 1. Patogen Genkendelse: Immunsystemet genkender fremmede patogener gennem mønstergenkendelsesreceptorer (PRR’er), som genkender fælles strukturer på mikroorganismer.
 2. Aktivering af Immunrespons: Ved genkendelse af patogener udløser immunsystemet en kaskade af signaler, der aktiverer immunceller og andre forsvarsmekanismer.
 3. Neutralisering og Elimination: Antistoffer, fagocytter og cytotoksiske celler arbejder sammen for at neutralisere og eliminere patogener fra kroppen.
 4. Inflammation: En lokal reaktion på infektion eller skade, der fremmer tilstrømningen af immunceller til infektionsstedet og understøtter vævsreparation.
 5. Immunologisk Hukommelse: Danner et langvarigt forsvar mod geninfektion ved samme patogen gennem hukommelses-B- og T-celler.

Immunologiske Sygdomme

Immunforsvaret kan undertiden fungere unormalt, hvilket fører til forskellige sygdomme:

 • Autoimmune Sygdomme: Immunforsvaret angriber kroppens egne celler. Eksempler inkluderer lupus, reumatoid artritis og type 1 diabetes.
 • Allergier: Overreaktioner af immunsystemet til harmløse stoffer som pollen eller fødevarer.
 • Immunodeficiencies: Svækkede immunresponser, som kan være medfødte (f.eks. SCID) eller erhvervede (f.eks. HIV/AIDS).

Kilder:

 • Murphy, K., Weaver, C. (2016). “Janeway’s Immunobiology.” Garland Science.
 • Abbas, A. K., Lichtman, A. H., Pillai, S. (2020). “Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System.” Elsevier.
 • Parham, P. (2014). “The Immune System.” Garland Science.
 • Chaplin, D. D. (2010). “Overview of the immune response.” Journal of Allergy and Clinical Immunology.