Dyb søvn

Dyb søvn, også kendt som langsom bølge søvn (SWS) – på engelsk – Slow-Wawe-Sleep eller slow-wawe-søvn, er en kritisk fase i søvncyklussen, som spiller en afgørende rolle for vores fysiske og mentale helbred. Søvnen deles generelt op i 2 hovedfaser: REM søvn, hvor man har livlige drømme, og non-REM søvnen, som er den del, hvor man altså ikke drømmer. Non-REM søvnen deles yderligere op i 4 stadier: stadium 1, 2, 3 og 4. Slow-wave-søvn (SWS) er dermed den dybeste del af søvnen.  

Søvnen veksler konstant mellem de forskellige klassiske stadier i en særligt karakteristisk rytme gennem hele natten. Disse rytmer består dermed af cykli af typisk halvanden times varighed, hvor man sover igennem alle 4 stadier. 

Søvncyklussen består af flere stadier, som omfatter let søvn, dyb søvn og REM-søvn (Rapid Eye Movement). Dyb søvn er karakteriseret ved langsomme hjernebølger kendt som delta-bølger og forekommer primært i de første søvncyklusser om natten. Under dyb søvn er kroppen i en tilstand af lav metabolisk aktivitet, og det er her, at mange vigtige reparationsprocesser finder sted. En typisk nats søvn indebærer flere cyklusser af disse faser, hvor dyb søvn dominerer i de første par timer. Dette stadie er præget af en markant reduktion i krops- og hjerneaktivitet, hvilket tillader kroppen at udføre essentielle reparations- og vedligeholdelsesfunktioner og restitution, som ikke er mulige under vågenhed eller lettere søvnstadier. Derfor er den så afgørende for vores kroppe. Det er med andre ord i sandhed der, hvor vores batterier lades op!